4.5/5 - (2 votes)

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych zastanawia się, czy potrzebne jest pozwolenie na remont dachu. W tym, że wiele osób się tym interesuje nie ma nic dziwnego. Jednym z przedsięwzięć, które wcześniej lub później czekają każdego właściciela domu jednorodzinnego jest bowiem naprawa poszycia dachowego. To, czy inwestora decydującego się na prace w tej części budynku czekają formalności zależy od wielu czynników. Kluczowy jest nie tylko zakres planowanych prac. Istotny jest rodzaj budynku i jego usytuowanie. Są sytuacje, w których remont dachu nie wymaga pozwolenia.

Pozwolenie na remont dachu – kiedy jest potrzebne?

Remont dachu we Wrocławiu nie zawsze musi wymagać uzyskania zezwolenia. Czasem wystarczy zgłoszenie. Na pewno pozwolenie na remont dachu jest potrzebne, gdy inwestor planuje nie tylko wymianę poszycia dachowego, ale także ma w planach przebudowę dachu. Przebudowa dachu może mieć bardzo różnych charakter. Pozwolenie należy uzyskać, planując:

  • podwyższenie budynku;
  • zmianę konstrukcji dachu;
  • zmianę funkcji poddasza.

Również w sytuacji, gdy inwestor zamierza wstawić okna połaciowe (zwane po prostu dachowymi), musi wcześniej uzyskać pozwolenie na budowę. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt budowlany.

Remont dachu bez pozwolenia – kiedy jest możliwy?

Przeciek dachu we Wrocławiu to jedna z sytuacji, które mogą prowadzić do remontu dachu. Jeśli przeciek nie spowodował uszkodzenia więźby dachowej, zakres prac remontowych może obejmować jedynie wymianę pokrycia dachowego. Taki zakres prac nie wymaga pozwolenia. To, że będzie to remont dachu bez pozwolenia nie oznacza, że inwestor nie musi dopełniać żadnych formalności. Remont dachu musi zostać zgłoszony do starostwa. W przypadku, gdy budynek znajduje się w mieście mającym prawa powiatu, remont dachu zgłasza się w wydziale architektoniczno-budowlanym. Zawsze zgłoszenia wymaga remont dachu na budynku, który usytuowany jest przy granicy działki. Niezależnie też od zakresu prac remontowych należy dokonać zgłoszenia remontu dachu, który usytuowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W tym przypadku zgodę na remont musi jeszcze wyrazić konserwator zabytków.

W jaki sposób zgłosić remont dachu?

Inwestorzy, którzy zamierzają wymienić pokrycie dachowe, zgłoszenia muszą dokonać nie później niż na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac. W przekazywanych do urzędu dokumentach należy wskazać zakres i rodzaj prac. Ponadto należy wskazać sposób, w jaki będą prowadzone prace w związku z wymianą pokrycia dachowego oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Do wykonywania prac w zakresie, który został zgłoszony można przystąpić po upływie 30 dni od daty zgłoszenia – oczywiście tylko wtedy, gdy prezydent miasta na prawach powiatu bądź starosta nie wniosą sprzeciwu. Po upływie 36 miesięcy od wskazanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia remontu, zgłoszenie traci ważność. Warto też pamiętać o tym, że remont dachu we Wrocławiu i każdym innym mieście powinien zostać zakończony w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia, która została wskazana w zgłoszeniu.

Udostępnij.
Zostaw odpowiedź